Bipolar lidelse - feil diagnose - avslag

En kvinne fikk diagnosen bipolar lidelse. Hun søkte erstatning for feil diagnose og flere bivirkninger av feilmedisinering, som vektøkning, tvangshandlinger og selvmordstanker. Vi vurderte saken og hun fikk avslag.

Skriv ut Nynorsk | English | 9. oktober 2023

Kvinnen hadde diagnosene bipolar lidelse og personlighetsforstyrrelse. Hun slet i tillegg med en rekke forhold som alkohol- og rusmisbruk, depresjon, selvmordstanker og livsbelastende hendelser. Hun ble medisinert for den bipolare lidelsen, og fikk tilbud om samtaleterapi og rusbehandling. Flere år senere fikk hun diagnosen PTSD. Hun mente da at hun ikke var bipolar, og at den diagnosen ble satt feil.  

Vår vurdering

En spesialist i psykiatri har vurdert saken.

Vår vurdering er at diagnostiseringen var i tråd med god medisinsk praksis. Kvinnen oppfylte diagnosekriteriene for bipolar lidelse, og de medisinene hun fikk og terapien var nødvendig behandling. Medisinene hadde god effekt på plagene hennes, og bivirkningene er kjente. I perioder da hun selv sluttet med medisiner og ikke møtte opp til samtaler, ble tilstanden hennes forverret.

Kvinnen har ikke rett til erstatning.