Bipolar lidelse - feil diagnose - medhold

En kvinne fikk diagnosen bipolar lidelse og ble medisinert for dette. Etter ti år ble diagnosen fjernet. Kvinnen søkte erstatning for feil diagnose og for de bivirkningene hun fikk av feilmedisineringen. Vi vurderte saken og hun fikk medhold.

Skriv ut Nynorsk | English | 9. oktober 2023

Kvinnen var plaget med nedstemthet og store humørsvingninger. Hun fikk diagnosen bipolar lidelse og ble medisinert. Det viste seg etter hvert at medisineringen ikke hadde god nok effekt, og at hun fikk en del bivirkninger. Hun hadde heller ikke symptomer som tydet på bipolar lidelse. Etter ti år ble medisineringen avsluttet og diagnosen fjernet.

Vurderingen vår

En sakkyndig spesialist i psykiatri vurderte saken.

Vi mente at utredningen ikke var i tråd med god medisinsk praksis. Hun fikk diagnosen bipolar lidelse til tross for at strukturert intervju ikke støttet denne diagnosen. Behandler burde i stedet ha sett tegnene på at kvinnen var deprimert og behandlet henne for dette. Det var kjent at hun har nær familie som også sliter med depresjon.

Den feilaktige diagnosen gjorde at man valgte feil medisiner, som hadde sparsom effekt på kvinnens symptomer. I tillegg ble de gitt i for store doser og over for lang tid. Det ga henne en rekke bivirkninger som gjorde at hun fikk nedsatt funksjonsevne. 

Kvinnen har rett til erstatning.