Elektrosjokkbehandling - avslag

En kvinne  fikk behandling med elektrosjokk, i tillegg til angstdempende medisiner. Kvinnen søkte om erstatning for søvnvansker og hukommelsestap. Vi vurderte saken og hun fikk ikke medhold.

Skriv ut Nynorsk | English | 19. desember 2017

Kvinnen fikk begynnende symptomer på affektiv lidelse i ungdommen. Etter hvert fikk hun diagnosen schizoaffektiv lidelse og ble uføretrygdet på grunn av det et par år etter.

Det gikk ti år før kvinnen igjen var i kontakt med behandlingsstedet. Hun ble da behandlet med medisiner for en dyp depresjon. Hun sov dårlig om natta og hadde symptomer på angst. Kvinnen hadde ingen effekt av psykoterapi og bare forbigående effekt av medisiner.

Kvinnen fikk da elektrosjokkbehandling med god effekt. Samtidig ble hun behandlet med en rekke angstdempende medisiner som hun ble avhengig av. Medisinene ble trappet ned og et halvt år etter første elektrosjokkbehandling, ble hun behandlet en gang til. Umiddelbart virket behandlingen godt på depresjonen, og søvnen kom tilbake.

Tilstanden tiltok igjen og hun fikk selvmordstanker, angst, spiseforstyrrelse, og nye søvnvansker. På grunn av vedvarende problemer fikk hun flere elektrosjokkbehandlinger.

Vurderingen vår
En sakkyndig spesialist i psykiatri vurderte saken.

Vi mente at det var godt grunnlag for elektrosjokkbehandlingen og kvinnen var selv innstilt på å prøve elektrosjokk. Behandlingen var i tråd med vanlige retningslinjer.

Det var mest sannsynlig ikke årsakssammenheng mellom søvnvanskene, hukommelsestapet og elektrosjokkbehandlingen. Søvnproblemene var til stede i lang tid før elektrosjokkbehandlingen. Hukommelsestap er vanligvis en forbigående bivirkning til slik behandling. Det er mer sannsynlig at plagene skyldes depresjonen i seg selv og nødvendig bruk av medikamenter.

Kvinnen har ikke rett til erstatning.