Selvmord under frivillig oppfølging - avslag

En kvinne tok livet sitt mens hun var under oppfølging av fastlege og psykiatrisk sykepleier. De etterlatte søkte om erstatning fordi de mente at kvinnen ikke ville tatt livet sitt hvis hun hadde fått tettere oppfølging. Vi vurderte saken og de fikk ikke medhold.                        

Skriv ut Nynorsk | English | 19. desember 2017

Kvinnen hadde tidligere vært innlagt ved psykiatrisk avdeling på grunn av økende depressive symptomer, alkoholproblemer og risiko for selvmord. Hun ble utskrevet etter en uke fordi sykehuset mente at det ikke lenger var fare for selvmord.

Fordi kvinnen ville ha oppfølging nærmere hjemmet, ble hun fulgt opp av fastlegen. Hun hadde også oppfølgingssamtaler ved DPS, men man fant ikke grunnlag for mer enn to samtaler. Ved siste samtale med fastlegen, følte hun seg bedre, og hun ønsket å kontakte legen ved behov.

Hun hadde kontakt med en psykiatrisk sykepleier, men hun uteble fra noen av disse samtalene. Noen måneder etter siste kontakt med legen, tok hun sitt eget liv.

Vurderingen vår
En sakkyndig spesialist i psykiatri vurderte saken.

Vi mente at kvinnen ble behandlet og tatt hånd om på en faglig forsvarlig måte. All behandling var basert på frivillighet, og det var heller ikke grunnlag for tvang. Selvmordet syntes å ha kommet uventet og overraskende. Det var ikke opplysninger i saken som tilsa at selvmordet mest sannsynlig kunne vært avverget med andre tiltak eller tvang.

De etterlatte har ikke rett til erstatning.