Selvmord i institusjon - medhold

En kvinne tok sitt eget liv under opphold på psykiatrisk avdeling. De etterlatte søkte om erstatning. De mente at hun ikke fikk tilstrekkelig tilsyn ut fra hennes høye selvmordsrisiko. Vi vurderte saken og de etterlatte fikk medhold. 

Skriv ut Nynorsk | English | 19. desember 2017

Kvinnen hadde i lang tid hatt problemer med rus, psykisk sykdom og sterke smerter. Hun ble innlagt etter et alvorlig forsøk på forgiftning og selvskading. Etter en periode på akuttpsykiatrisk avdeling, ble hun overflyttet til et distriktspsykiatrisk senter. Hun var sterkt deprimert, og tok livet sitt noen få dager etter at hun ble overflyttet.  

Vurderingen vår
En sakkyndig spesialist i psykiatri vurderte saken.

Vi mente at behandlingen og oppfølgingen i psykiatrisk avdeling ikke var i tråd med god medisinsk praksis. I vurderingen la vi til grunn at det ikke ble igangsatt tilstrekkelig tilsyn med tanke på kvinnens høye selvmordsrisiko. Selvmordet kunne mest sannsynlig vært avverget med en beskyttende behandlingsplan og kontinuerlig tilsyn.

De etterlatte har rett til erstatning.