Opptrening etter skulderskade - medhold

En kvinne søkte erstatning for vedvarende smerter og nedsatt funksjon i skulderen etter at skulderen kom ut av ledd. Hun mente at hardhendt manipulering av skulderen hos fysioterapeuten ga henne ny skade, og at det ikke var riktig å gjøre denne bevegelsen uten å sjekke tilstanden i skulderen først. Vi vurderte saken og kvinnen fikk medhold.

Skriv ut Nynorsk | English | 3. juni 2019

Kvinnen falt på isen og slo skulderen ut av ledd. Skulderen ble satt på plass igjen på sykehuset. Røntgen viste i tillegg at en benbit med festet til en skuldermuskel var revet av, men lå i god stilling og grodde fint. Etter noen uker ble hun sendt til opptrening av skulderen med tøyeøvelser.

Til tross for langvarig behandling, ble hun ikke bedre. Fysioterapeuten forsøkte da å justere skulderleddet til en annen stilling med en manøver. Etter dette ble smertene verre. En MR-undersøkelse viste at den løse benbiten hadde kommet noe ut av stilling og festet til en skuldermuskel hadde løsnet. Muskelen hadde begynt å skrumpe.

Det viste seg at bruddet i skulderen ikke grodde, og ortopedene anbefalte å operere for å få bruddet til å gro. Dette ønsket ikke kvinnen. Hun fikk vedvarende smerter og nedsatt bevegelighet i skulderen.

Vurderingen vår
Saken ble vurdert av en sakkyndig fysioterapeut.

Vi mente at den manøveren som fysioterapeuten gjorde for å få skulderen over i en annen stilling ikke var i tråd med god praksis. I forkant av skulderjusteringen var det ikke gjort noen undersøkelser for å sikre at bruddet var grodd. Det var derfor ikke grunnlag for å gjøre denne manøveren. Det førte også til at tilstanden ble verre og at kvinnen fikk vedvarende økte smerter og nedsatt bevegelighet i skulderen.

Kvinnen har rett til erstatning.