Brokkoperasjon – avslag

En mann ble operert for brokk i lysken. Etter operasjonen fikk han blødning og smerter i lysken. Han mente dette skyldtes at operasjonen ikke var gjort på riktig måte, og søkte om erstatning. Vi vurderte saken og mannen fikk ikke medhold.

Skriv ut Nynorsk | English | 16. oktober 2017

Mannen kom til undersøkelse på sykehuset med akutt forverret tilstand etter noen dager med smerter i magen og lysken. Legene fant et lyskebrokk delvis nede i pungen. De prøvde å trykke brokket inn igjen, uten at mannens smerter ble mindre.

Mannen ble derfor operert for brokket med kikkhullskirurgi. Det var noe uoversiktlige forhold i operasjonsområdet, og det var derfor vanskelig å få lagt brokket inn igjen. Det oppsto en liten blødning som ble stoppet. Kirurgen la til slutt inn et nett over åpningen.

Noen dager etter operasjonen kom mannen tilbake fordi han hadde fått en stor blodansamling i lysken, med hevelse og smerter. Legene mente dette var slik som ventet, og mannen ble sendt hjem. Han var til flere kontroller, uten at man fant grunnlag for flere inngrep. Hevelsen roet seg etter hvert.

Vurderingen vår
En sakkyndig spesialist i gastroenterologisk kirurgi vurderte saken.

Vi mente at det var god grunn til gjøre inngrepet, fordi man hadde funnet et brokk i lysken og mannen hadde smerter. Inngrepet ble gjort etter god medisinsk praksis. Det var dårlig oversikt i operasjonsområdet, og det var vanskelig å få brokket inn igjen. Under dette arbeidet oppsto en liten blødning. Blødningen var en skade som følge av inngrepet, og var sannsynligvis grunnen til at blodansamlingen oppsto i pungen i tiden etter operasjonen. Dette var likevel ikke en pasientskade som skyldtes svikt.

At det oppstår blødninger, hevelser og smerter ved denne typen inngrep, er ikke uvanlig. I dette tilfellet gikk plagene tilbake etter en tid.

Mannen har ikke rett til erstatning.