Brokkoperasjon – medhold

En kvinne søkte erstatning for at hun fikk en skade i tarmen under en operasjon for brokk. Skaden førte til alvorlig blodforgiftning. Hun mente at hun fikk dårligere helsetilstand og nedsatt livskvalitet på grunn av skaden, og at skaden skyldtes feil ved behandlingen. Vi vurderte saken og hun fikk medhold.

Skriv ut Nynorsk | English | 13. oktober 2017

Kvinnen hadde utlagt tarm (stomi), og var også tidligere operert for brokk i tilknytning til stomiåpningen på magen. Hun hadde tiltakende plager fra magen og en undersøkelse viste at hun hadde fått et stort brokk i bukveggen og et mindre brokk ved utgangen til stomien.

Kirurgene fant at det var grunnlag for å operere brokkene med innlegging av nett. Dagen etter ble kvinnen svært dårlig og viste tegn på blodforgiftning. Man satte i gang antibiotikabehandling. Hun ble etter hvert flyttet til et større sykehus for videre behandling fordi legene mistenkte at det var blitt hull på tarmen. Undersøkelsene som ble gjort ga mistanke om prolaps i tarmen. Hun ble derfor operert på nytt hvor en stor del av tynntarmen ble fjernet.

Kvinnen fikk et langvarig sykeleie, blant annet med nyresvikt.

Vurderingen vår
En sakkyndig spesialist i gastroenterologisk kirurgi vurderte saken.

Vi mente at det var sammenheng mellom inngrepet for brokk og skaden på tynntarmen og følgene av denne skaden. Inngrepet ble ikke gjort i tråd med god medisinsk praksis. Selv om det var vanskelige forhold rundt stomien, burde den som opererte ha skaffet seg oversikt over hvor tarmslyngene gikk, og stedet der brokket kom ut. Den manglende oversikten var mest sannsynlig grunnen til at skaden på tarmen oppsto.

I tillegg gikk det for lang tid før skaden på tarmen ble oppdaget og behandlet. Med de symptomene kvinnen hadde allerede dagen etter operasjonen, burde skaden vært oppdaget langt tidligere. Det er da sannsynlig at det alvorlige forløpet hadde vært unngått. Det er sannsynlig at man kunne reparert tarmen uten å fjerne noe. Kvinnen ville også mest sannsynlig unngått de alvorlige følgene med svikt i flere organer og det langvarige sykeleiet.

Kvinnen har rett til erstatning.