Fedmeoperasjon - gastric bypass – avslag

En mann gjennomgikk en fedmeoperasjon. Det ble lekkasje i tarmskjøten og mannen måtte opereres på nytt. Mannen mente at det var gjort en feil under operasjonen og søkte om erstatning for plagene han fikk. Vi vurderte saken og mannen fikk ikke medhold.

Skriv ut Nynorsk | English | 29. august 2019

Mannen var svært overvektig. Han hadde i tillegg høyt kolesterol og søvnapné (snorking med pustestans). Legene fant derfor at det var grunnlag for en fedmeoperasjon med gastric bypass metode. Mannen ble godt informert om inngrepet og de komplikasjonene som kunne oppstå. Operasjonen ble gjennomført uten komplikasjoner. Dagen etter fikk mannen sterke magesmerter, feber og høy puls. Han ble operert på nytt da legene mistenkte at det var hull i tarmen og betennelse i bukhulen.

Det viste seg at det var en lekkasje i tarmskjøten. Lekkasjen førte også til at det dannet seg en byll i bekkenet etter noen dager. Han måtte opereres på nytt for dette, og behandles med dren og antibiotika. Tilstanden bedret seg raskt etter dette.

Mannen søkte om erstatning hos oss fordi han mente at lekkasjen kunne vært oppdaget med det samme. De komplikasjonene som oppsto på grunn av lekkasjen, førte til nedsatt allmenntilstand, med manglende energi og styrke, dårlig konsentrasjon og dårlig søvn. Dette førte til at han ble langvarig sykmeldt.

Vurderingen vår
En sakkyndig spesialist i gastroenterologisk kirurgi vurderte saken.

Vi mente at det var godt medisinsk grunnlag for fedmeoperasjonen, som ble utført på riktig måte. Lekkasje i skjøten mellom tarmen og magesekken er en komplikasjon som oppstår i opptil fem prosent av tilfellene. Det er heller ikke uvanlig at slik lekkasje fører til at det danner seg byller i bekkenet, som må behandles. Oppfølgingen mannen fikk etter at lekkasjen ble oppdaget var etter god medisinsk praksis. Han har ikke fått noen varige skader etter lekkasjen. De plagene mannen hadde, er vanlige etter slik omfattende omlegging av mage- og tarmfunksjonen.

Mannen har ikke rett til erstatning.