Fedmeoperasjon - gastric bypass – medhold

En mann gjennomgikk en fedmeoperasjon. Inngrepet var ikke vellykket og han måtte opereres en gang til der hele magesekken ble fjernet. Han søkte om erstatning for varige plager, da han mente at operasjonene ble feil utført. Vi vurderte saken og mannen fikk medhold.

Skriv ut Nynorsk | English | 29. august 2019

Mannen var svært overvektig, og legene fant at det var grunnlag for en fedmeoperasjon (gastric bypass). Han ble svært grundig informert om inngrepet og de komplikasjonene som kunne oppstå. Den første operasjonen ble vanskelig fordi det viste seg at mannen hadde et stort brokk i mellomgulvet, som man ikke hadde oppdaget før. Det gjorde at man ikke kunne forme den utkoblede delen av magesekken på vanlig måte. Etter operasjonen var mannen svært plaget med kvalme, men dette gikk over etter hvert. Røntgen etter fire måneder viste at alt var normalt. Ved kontroll etter to år, hadde mannen store smerter. Det viste seg at maten fra magesekklommen tømte seg sent ut til tarmen.

En ny undersøkelse viste at det fortsatt var et stort brokk i mellomgulvet der tarmen var skjøtt sammen. Det ble nødvendig å gjøre en ny operasjon, der den gamle skjøten ble gjort om. Brokket ble lagt inn igjen ved å lage åpningen i mellomgulvet mindre. Etter operasjonen viste det seg at innsnevringen var for trang, slik at det ikke var passasje gjennom spiserøret. Den nye skjøten var lagt feil. Mannen måtte opereres enda en gang, og denne gangen måtte hele magesekken kobles ut, da tynntarmen måtte sys direkte på spiserøret. Mannen ble plaget med vedvarende kvalme.

Vurderingen vår 
En sakkyndig spesialist i gastroenterologisk kirurgi vurderte saken.

Vi la til grunn at den første operasjonen ikke ble gjort på riktig måte og at det var grunnen til at mannen måtte opereres på nytt. Brokket i mellomgulvet skulle vært kartlagt før første operasjon. Brokket gjorde at magesekken ikke ble koblet fra på riktig måte. Det andre inngrepet ble også vanskelig og langvarig på grunn av tilstanden med brokket som var grodd fast. Da det viste seg at tynntarmen ble feil tilkoblet, var det tredje inngrepet helt nødvendig. På grunn av vanskelighetene som hadde oppstått, ble det nødvendig å koble ut hele magesekken.

Mannen har rett til erstatning.