Galleblæreoperasjon – avslag

En mann søkte erstatning etter en operasjon for galleblærebetennelse. Ved en feil ble gallegangen kuttet. Selv om skaden ble oppdaget og reparert med en gang, mente mannen at skaden kunne føre til at gallegangen blir for trang og at han dermed må gjennomgå nye inngrep. Vi vurderte saken og mannen fikk ikke medhold.

Skriv ut Nynorsk | English | 16. oktober 2017

Mannen hadde symptomer på akutt galleblærebetennelse. Legene på sykehuset fant steiner i galleblæren. De mente derfor at det var nødvendig å fjerne galleblæren med kikkhullskirurgi. Ved en feil ble en gallegang delt. Kirurgene oppdaget dette med det samme, og de måtte gå over til åpen operasjon for å sette inn et dren, før mannen ble flyttet til et større sykehus. Der ble galleblæren fjernet og skaden reparert ved at man laget en forbindelse mellom hovedgallegangen og tynntarmen.

Selv om det er en viss risiko for at det danner seg innsnevring i skjøten, har senere undersøkelser ikke vist tegn til dette, og mannen har ikke hatt plager fra galleveiene.

Vurderingen vår
En spesialist i gastroenterologisk kirurgi vurderte saken.

Vi mente at det var grunnlag for å gjøre inngrepet. Selv om en sentral gallegang ble skadet, mente vi at inngrepet ble gjort i tråd med god medisinsk praksis. Området rundt galleblæren var betent og det var dårlig oversikt. Skaden ble oppdaget med en gang og det var riktig å bytte til åpen operasjon for å begrense skaden. Gallegangen ble reparert ved en rekonstruksjon som ble riktig utført. Det er alltid en risiko for at en slik skjøt kan bli for trang, men undersøkelser har vist at det ikke er tilfellet for denne mannen.

Vi vurderte at mannen ikke var påført en pasientskade som skyldtes svikt i behandlingen.

Mannen har ikke rett til erstatning.