Galleblæreoperasjon – medhold

En kvinne søkte om erstatning for skade på hovedgallegangen i forbindelse med en kikkhullsoperasjon for å fjerne galleblæren. Dette førte til nye operasjoner, et lengre sykeleie og sammenvoksinger i magen. Kvinnen mente at inngrepet var feil utført. Vi vurderte saken og hun fikk medhold.

Skriv ut Nynorsk | English | 16. oktober 2017

Kvinnen hadde hatt gallesteinsplager i lengre tid. Hun ble operert, og galleblæren ble fjernet med kikkhullskirurgi. Kvinnen ble utskrevet fra sykehuset samme dagen. Etter tre dager fikk hun akutte, sterke magesmerter. Hun ble operert på nytt noen dager etter, da legene mistenkte at det var en gallelekkasje til bukhulen. De fant et hull i hovedgallegangen. Hullet ble tettet, og det ble lagt inn et rør i gallegangen for å sikre fri passasje. Dette kunne fjernes etter noen dager, og det oppsto ikke flere komplikasjoner.

Kvinnen fikk et langt sykehusopphold. Hun hadde vedvarende mageplager, med blant annet endret avføringsmønster. Hun mente dette kom fra sammenvoksinger i magen, fordi hun måtte opereres flere ganger på grunn av gallelekkasjen. Det tok også for lang tid før legene bestemte seg for å operere i utgangspunktet.

Vurderingen vår
En sakkyndig spesialist i gastroenterologisk kirurgi vurderte saken.

Vi mente at det var sammenheng mellom inngrepet for å fjerne galleblæren og skaden på hovedgallegangen, som førte til at det kom galle ut i bukhulen. På grunn av dette måtte kvinnen gjennomgå et nytt inngrep. De vedvarende mageplagene hun hadde, skyldtes at galleblæren var fjernet, og ikke de ekstra sammenvoksingene og tidspunktet for inngrepet.

Vi mente videre at inngrepet for å fjerne galleblæren ikke var utført etter god medisinsk praksis, siden det ble en skade på hovedgallegangen. Det er en viss risiko for at det oppstår slik skade når pasienten har en betennelsestilstand eller sammenvoksinger rundt operasjonsområdet. I dette tilfellet var det gode og oversiktlige forhold under inngrepet.

Kvinnen har rett til erstatning.