Tarmundersøkelse - avslag

En mann var på sykehuset for å få undersøkt tarmen med koloskopi. Uheldige hendelser under og etter undersøkelsen gjorde at han søkte om erstatning. Vi vurderte saken og mannen fikk ikke medhold.

Skriv ut Nynorsk | English | 19. oktober 2018

Mannen ble regelmessig undersøkt hos fastlegen. Han fant en polypp i tykktarmen, og mannen ble henvist til sykehus for å få gjort flere undersøkelser.

Etter et halvt år kom han inn til undersøkelse, og det ble gjennomført koloskopi av tarmen. Legene fant to polypper som ble undersøkt for kreft, slik rutinen var. Det var grunnlag for å fjerne dem. Undersøkelsen ble da teknisk vanskeligere enn først ventet.

To dager senere fikk mannen magesmerter, og kom tilbake til sykehuset. Fordi legene mistenkte at det kunne ha oppstått skader på tarmen under inngrepet, ble mannen operert dagen etter. De fant at koloskopien hadde ført til et hull i blindtarmen. Hullet ble sydd, men etter noen dager oppsto det en infeksjon i en blodansamling. Den ble tappet ut en uke senere.

Mannen ble sendt hjem, men to dager etter revnet operasjonssåret under et hosteanfall. Han måtte opereres på nytt. Noen dager senere ble han utskrevet etter gradvis bedring.

Vurderingen vår
En sakkyndig spesialist i gastroenterologisk (mage/tarm) kirurgi vurderte saken.

Vi konkluderte med at det var nødvendig både å undersøke tarmen med koloskop og fjerne polyppene, og at det var sammenheng mellom undersøkelsen og skaden på blindtarmen. Skaden førte til infeksjoner og behov for nye operasjoner. Dette er likevel en kjent komplikasjon ved koloskopi. At man fant grunnlag for å fjerne polyppene, gjorde undersøkelsen mer teknisk vanskelig og risikoen for skade på tarmen større. Hullet i tarmen og komplikasjonene etterpå oppsto selv om koloskopien ble utført etter god medisinsk praksis.

Alle former for kirurgiske inngrep innebærer en risiko, og av og til går det galt. Selv om det ikke er svikt i behandlingen, kan man i noen tilfeller få erstatning hvis skaden er stor eller uventet. Vi fant ikke at det var tilfellet i denne saken.

Mannen har ikke rett til erstatning.