Gjenglemt kompress - avslag

En kvinne søkte erstatning etter at det ble funnet en gjenglemt kompress i underlivet etter fødsel. Hun mente at dette var årsaken til at hun senere fikk betennelse i hjerteposen. Vi vurderte saken og hun fikk ikke medhold.

Skriv ut Nynorsk | English | 20. august 2019

Kvinnen gjennomgikk en fødsel og måtte sys i underlivet på grunn av rifter og blødning. En uke etter fødselen kom hun tilbake til sykehuset på grunn av at hun hadde utflod som luktet vondt. Man fant da en gjenglemt kompress. Kvinnen hadde noe feber. Hun fikk derfor antibiotika for å hindre infeksjon som hadde potensial for å gi blodforgiftning.

Fire måneder senere fikk kvinnen plutselige smerter i brystet. Via legevakten ble hun innlagt på sykehus for undersøkelse med tanke på at det kunne være hjertesykdom. Det ble tatt prøver og gjort undersøkelser av kvinnen, blant annet blodprøver, EKG, CT av hjertekarene og MR av hjertet. Alle undersøkelsene ga normale funn. Sykehuset konkluderte med at kvinnen hadde en betennelse i hjertemuskelen, som hun fikk oppfølging for.

Vurderingen vår
Saken ble ikke vurdert av sakkyndig spesialist.

Vi mente at det ikke var noen sannsynlig sammenheng mellom den gjenglemte kompressen i underlivet fire måneder før, og utviklingen av betennelse i hjertemuskelen. Hun utviklet ikke noen infeksjon som følge av kompressen.

Uansett mente vi at hun ikke hadde utgifter på kr 10 000 eller mer, og hun fylte derfor ikke dette kriteriet i pasientskadeloven.

Kvinnen har ikke rett til erstatning.