Gjenglemt kompress - medhold

En kvinne søkte erstatning for et langvarig sykdomsforløp etter en operasjon i brystet. Det ble funnet en gjenglemt kompress etter operasjonen. Denne medførte infeksjon. Vi vurderte saken og kvinnen fikk medhold.

Skriv ut Nynorsk | English | 14. februar 2019

Kvinnen ble henvist til undersøkelse av det ene brystet på grunn av en hevelse. Det ble funnet en verkebyll som ble tømt. Et dren ble lagt inn i sårhulen som ble skylt med saltvann og det ble gjort daglige sårskift. Etter en tid måtte kvinnen behandles på nytt, da byllen var kommet tilbake. I tillegg til sårskiftene fikk hun også langvarig antibiotikabehandling uten at betennelsen ville gi seg.

Et halvt års tid etter ble kvinnen innlagt på sykehuset av annen grunn. Da så man at det fortsatt væsket fra såret i brystet, men ultralydundersøkelse avdekket ingenting galt. Ett års tid etter dette ble hun igjen henvist fra fastlegen. Ved ultralydundersøkelsen av sårhulen i brystet denne gangen fant man en gjenglemt kompress. Man mente dette var årsaken til at såret ikke ville gro, og den ble fjernet. Ved ny gransking av ultralydbildene fra året før, fant man at kompressen var synlig også på disse bildene.

Vurderingen vår
Det var ikke nødvendig å be en sakkyndig spesialist vurdere saken, ettersom sykehusets uttalelse var tilstrekkelig.

Vi mente at kompressen mest sannsynlig var gjenglemt ved et av sårskiftene og var årsaken til at betennelsen blusset opp igjen. Vi mente at kompressen burde vært oppdaget i tilknytning til ultralydundersøkelsen ett år tidligere. Kvinnen fikk dermed en forlenget behandlingsperiode på rundt ett år.

Hun har derfor rett til erstatning.