Gjenglemt kompress - medhold

En mann søkte erstatning etter at en kompress ble glemt igjen i buken hans etter en operasjon for å få lagt tarmen tilbake etter behandling for tarmkreft. Vi vurderte saken og mannen fikk medhold.

Skriv ut Nynorsk | English | 19. august 2019

Mannen hadde fått utlagt tarm (stomi) etter behandling for tarmkreft. Etter en tid ønsket han å få lagt tarmen tilbake. Han ble vellykket operert for dette. Dagen etter oppdaget kirurgen som undersøkte bildene etter operasjonen et fremmedlegeme i buken til mannen. Han mistenkte at det kunne være en gjenglemt kompress.

Mannen ble derfor kalt inn til undersøkelse og ny operasjon for å få fjernet kompressen. Det gikk likevel noen uker før han fikk time for denne operasjonen. I tilknytning til operasjonen fant man at det var begynnende infeksjon rundt kompressen. Mannen fikk derfor antibiotika.

Vurderingen vår
Det var ikke nødvendig å få en vurdering fra en sakkyndig spesialist.

Vi mente at det å glemme igjen en kompress i operasjonsområdet ikke var god medisinsk praksis. Mannen måtte som følge av rutinesvikten opereres på nytt. Han måtte gå gjennom en ekstra kur med antibiotika og han fikk en lengre sykdomsperiode. Behandlingsskaden ga imidlertid ingen varige plager.

Mannen har rett til erstatning.