Diabetes – nevropati - avslag

En kvinne søkte erstatning på grunn av mangelfull oppfølging av diabetes hos fastlegen. Hun mente at hennes diabetes i en lengre periode var dårlig regulert på grunn av dette, og at hun fikk nevropati, med smerter og nedsatt funksjon i beina. Vi vurderte saken og kvinnen fikk ikke medhold.

Skriv ut Nynorsk | English | 27. september 2018

Kvinnen var betydelig overvektig da hun fikk stilt diagnosen diabetes type 2. Hun hadde høye blodsukkerverdier, og fikk medisiner for dette og kostholdsråd, med formål om å redusere vekta. Den påfølgende femårs perioden var kvinnen til regelmessig kontroll av urin, langtidsblodsukker, nyreverdier og blodtrykk.

Blodsukkeret var godt regulert over lang tid, men etter hvert viste målinger igjen stigende verdier. Samtidig mistet kvinnen i flere år kontakten med fastlegen. I denne perioden var hennes diabetes dårlig regulert. Hun fikk på grunn av dette nedsatt sirkulasjon, nevropati og sårdannelser i føttene, og brudd i flere tær.

Gjennom omlegging av kostholdet klarte kvinnen etter hvert å gå ned i vekt. Hun fikk også etablert ny kontakt med fastlegen og hennes diabetes ble holdt under kontroll.

Vurderingen vår
En sakkyndig spesialist i allmennmedisin og en sakkyndig spesialist i endokrinologi vurderte saken.

Vi vurderte at kvinnen ikke fikk behandling i tråd med god medisinsk praksis da hun gjennom to-tre år ikke ble regelmessig fulgt opp hos fastlegen. Vanlige retningslinjer er at pasienter med diabetes bør kalles inn til kontroller en til to ganger i året. Selv om den enkelte har ansvar for egen helse, fritar ikke det fastlegen for å prøve å motivere pasientene til å komme til kontroll.

Vi mente likevel at den mangelfulle oppfølgingen i disse årene mest sannsynlig ikke hadde noen avgjørende betydning for den negative utviklingen av kvinnens helse. Hennes diabetes var tidvis dårlig regulert over en tiårs periode. Vanlige komplikasjoner til diabetes i seg selv er nevropati, fotsår med infeksjoner og øket risiko for beinbrudd.

Kvinnen har ikke rett til erstatning.