Lavt stoffskifte – diagnose – avslag

En mann søkte erstatning da han mente at han fikk varige plager med vedvarende symptomer på for lavt stoffskifte (hypotyreose), også etter at han startet behandling. Han mente dette skyldes for sen diagnose. Vi vurderte saken og mannen fikk ikke medhold.

Skriv ut Nynorsk | English | 3. september 2020

Mannen hadde gjennom flere år gått til fastlegen med høyt blodtrykk, øresus (tinnitus) og generelt lite energi. Gjennom årene ble det jevnlig tatt blodprøver, blant annet stoffskifteprøver (blodprøver for å måle hormonproduksjonen i skjoldbruskkjertelen). Verdiene lå innenfor normalområdet, og man fant liten grunn til å starte behandling med medikamenter.

Mannen hadde hele tiden plager som kunne være symptomer på lavt stoffskifte, men dette kunne også skyldes hans andre lidelser. Etter tre-fire års oppfølging endret stoffskifteverdiene seg og ble sterkt avvikende. Han fikk da diagnosen hypotyreose, og han ble deretter medisinert med Levaxin (tyroksin).

Han ble etter det noe bedre, men har aldri blitt helt kvitt sine symptomer og plager.

Vurderingen vår

En sakkyndig spesialist i allmennmedisin vurderte saken.

Vi mente at diagnosen og behandlingen av hypotyreose ikke ble stilt for sent. De stoffskifteprøvene som ble tatt i løpet av de første årene mannen ble fulgt opp for andre helseplager, var innenfor normalområdet. Det var derfor ikke grunnlag for å følge spesielt opp disse prøvene før verdiene avvek fra det normale.

Mannen fikk da riktig behandling for lavt stoffskifte med det samme. Vi konkluderte med at de plagene han fortsatt hadde, ikke skyldes lavt stoffskifte og behandlingen av dette.

Mannen har ikke rett til erstatning.