Bihulebetennelse - avslag

En mann søkte om erstatning fordi han mente at han ble forsinket behandlet for tette bihuler. Han mente at problemene med bihulene var årsaken til at han i lengre tid hadde hatt sterk hodepine. Vi vurderte saken og mannen fikk ikke medhold.

Skriv ut Nynorsk | English | 16. oktober 2017

Mannen hadde i en tid hatt sterk hodepine i tinningene, og tok kontakt med fastlegen. Fastlegen viste han videre til undersøkelse hos øre-nese-halsspesialist. Mannen hadde også vært plaget i lengre tid med tetthet i nesen og bihulene. Legen mistenkte at det kunne være kronisk bihulebetennelse.

MR-bilder tatt av hodet viste ingenting galt i tinningene. En CT-undersøkelse avdekket imidlertid at bihulene mellom øynene var tette. Siden det vanligvis ikke er noen sammenheng mellom tette bihuler og den typen hodepine mannen hadde, mente spesialisten at det var lite sannsynlig at de tette bihulene var årsaken til hodepinen. Han ønsket derfor å se tilstanden litt an.

Etter noen måneder hadde tettheten i bihulene blitt verre. Det ble tatt en ny MR som også ble vurdert av en nevrolog. Spesialistene hellet da likevel i retning av at det kunne være en sammenheng. Mannen ble derfor operert for kronisk bihulebetennelse, med åpning av det tette området. Etter dette ble smertene i hodet borte.

Vurderingen vår
En sakkyndig øre-nese-halsspesialist vurderte saken.

Vi mente at utredningen og behandlingen ved sykehuset var i tråd med god medisinsk praksis. Ved utredning av smerteplagene fra hodet, fant spesialistene fortetning i bihulene mellom øynene. Dette er et vanlig og tilfeldig funn, og kunne ikke knyttes opp mot den typen smerteplager mannen hadde. Siden funnet var tilfeldig, var det riktig å avvente for å se om tilstanden bedret seg.

Da mannen noen måneder senere fortsatt hadde bihulebetennelse og smerter, var det riktig å operere. Siden det ikke var grunnlag for tidligere operasjon, var ikke behandlingen forsinket.

Mannen har ikke rett til erstatning.