Fjerning av mandlene - avslag

En kvinne søkte om erstatning for vedvarende smerter i halsen etter at hun fikk fjernet mandlene. Hun mente det var gjort en feil under operasjonen. Vi vurderte saken og hun fikk ikke medhold.

Skriv ut Nynorsk | English | 16. oktober 2017

Kvinnen hadde i flere år vært plaget med gjentatte halsbetennelser. Hun ble henvist til undersøkelse på sykehus, og legene der fant at det var grunnlag for å fjerne mandlene. Noen dager etter inngrepet, fikk kvinnen blødning fra svelget. Denne ble trykkbehandlet. Etter dette har hun hatt vedvarende smerter i svelget, utover det som er vanlig.

Vurderingen vår
Saken ble vurdert av sakkyndig øre-nese-halsspesialist.

Vi mente at det var godt grunnlag for å fjerne mandlene på grunn av de mange tilfellene av halsbetennelse kvinnen hadde hatt. Operasjonen ble gjort etter god medisinsk praksis. Det er ikke uvanlig at det blør fra svelget etter disse operasjonene. Det er også kjent at man kan ha smerter på begge sider i halsen i en periode etter operasjonen. Selv om de langvarige plagene denne kvinnen hadde ikke er vanlig, mente vi likevel at dette er en del av den risikoen som følger disse inngrepene.

Kvinnen har ikke rett til erstatning.