Fjerning av mandlene - medhold

En mann søkte om erstatning etter at han fikk fjernet mandlene og gjort en ganeplastikk. Han fikk både puste- og svelgevansker etter behandlingen, og han mente at dette skyldtes feil ved behandlingen. Vi vurderte saken og mannen fikk medhold.

Skriv ut Nynorsk | English | 16. oktober 2017

Mannen kontaktet sykehuset fordi han snorket og var trøtt om dagen. Han hadde i tillegg ofte halsbetennelser. Legene mente at problemene skyldtes at han hadde store mandler og trangt svelg fordi ganebuen var lav. I et inngrep ble derfor mandlene fjernet og i tillegg ble det gjort en ganeplastikk for å gjøre plassforholdene i svelget bedre.

Operasjonen var ikke vellykket, siden det dannet seg store arr i svelget etter ganeplastikken. Dette gjorde at mannen fikk større puste- og svelgeproblemer, som blant annet førte til at lukkefunksjonen til nesen ikke fungerte slik at han fikk mat og drikke opp i nesen. I tillegg hadde han hodepine. For å rette på arrene i svelget ble han operert to ganger til i løpet av kort tid, uten at tilstanden ble bedre.

Mannen mente at han ikke fikk nok informasjon om risikoen for komplikasjoner og om man kunne valgt andre metoder.

Vurderingen vår
En sakkyndig øre-nese-halsspesialist vurderte saken.

Vi kom til at det var grunnlag for å fjerne mandlene og gjøre ganeplastikk i en operasjon. I ettertid kunne man se at det hadde vært en fordel å bare fjerne mandlene først, for å se om dette var nok til å hjelpe mannen.

Vi mente også at mannen hadde fått nok informasjon om inngrepet og risikoen for de vanligste komplikasjonene. Det var også i tråd med god medisinsk praksis å forsøke å rette opp arrene i en ny operasjon.

At man gjorde enda et inngrep kort tid etter, var ikke god medisinsk praksis. Den unødvendige operasjonen gjorde likevel ikke noen ytterligere skade. Vi mente derfor i utgangspunktet at mannen ikke fikk en skade på grunn av svikt i behandlingen.

Mannen fikk likevel medhold fordi vi mente at de store arrene ga et relativt stort men, og var en skade som både var stor og uventet i forhold til denne typen operasjon.

Mannen har derfor rett til erstatning.