Brystimplantat – avslag

En kvinne ønsket å forstørre brystene, og fikk lagt inn silikonproteser på begge sider. Hun var ikke fornøyd med resultatet. Vi vurderte saken og kvinnen fikk ikke medhold.

Skriv ut Nynorsk | English | 22. august 2019

Kvinnen fikk lagt inn silikonproteser i brystene ved en privatklinikk. Ved kontroll to dager senere var resultatet tilfredsstillende. Ved ny konsultasjon ett og et halvt år senere hadde hun fått en kapseldannelse i venstre bryst, og høyre bryst hadde strukket seg (brystet «hengde»). Kvinnen mente at hun hadde fått skulder-, nakke- og ryggplager på grunn av komplikasjonene.

Hun fikk tilbud om et korrigerende inngrep, men ønsket ikke dette.

Vurderingen vår
En sakkyndig spesialist i plastikkirurgi vurderte saken.

Vi mente at operasjonen var gjort etter god medisinsk praksis. Kvinnen var på forhånd godt informert om inngrepet og kjente komplikasjoner. Det var ingen medisinske forhold som tilsa at inngrepet ikke skulle vært utført. Kapseldannelse og strekk av huden etter innlegging av protese, er godt kjente komplikasjoner ved slike operasjoner. Sideforskjellen var liten, og det var ikke grunnlag for å si at det var sammenheng mellom skulder- og ryggplagene og resultatet av operasjonen. Vi mente at resultatet var innenfor det hun måtte akseptere.

Kvinnen har ikke rett til erstatning.