Brystimplantat – medhold

En kvinne fikk satt inn silikonimplantater i brystene ved en privat klinikk. Hun søkte om erstatning da resultatet ikke var slik hun forventet og hadde blitt forespeilt. Vi vurderte saken og kvinnen fikk medhold.

Skriv ut Nynorsk | English | 22. august 2019

En kvinne oppsøkte en plastikkirurg med spørsmål om brystforstørrelse, da størrelsen på brystene ga henne dårlig selvfølelse. Hun ønsket så store implantater som mulig. Etter operasjonen manglet hun en naturlig kløft mellom brystene. Ved kontroll hos plastikkirurgen forklarte han at det skyldtes at hun hadde fett under huden over brystbenet.  Dette ble til en viss grad korrigert ved en ny operasjon hvor det ble satt inn mindre implantater, og fettsugd over brystbenet.

Behandlingsstedet kunne ikke legge fram noen god dokumentasjon, verken for det som ble gjort eller hvilken informasjon kvinnen fikk på forhånd.

Vurderingen vår
En sakkyndig spesialist i plastikkirurgi vurderte saken.

Vi mente at det var mangelfull dokumentasjon for hvilke vurderinger som ble gjort på forhånd, og hvilken informasjon om forventet resultat kvinnen fikk før operasjonen. Det var dessuten ingen opplysninger om hvilke avveininger som ble gjort ved valg av implantatstørrelse og heller ikke hvor mye fett som ble fjernet fra brystbenet. Det noe dårlige resultatet kunne skyldes forhold ved kvinnen selv, men det kunne også skyldes at implantatene var feilplassert . På grunn av manglende dokumentasjon fra kirurgens side, la vi til grunn at behandlingen ikke var etter god medisinsk praksis.

Kvinnen har rett til erstatning.