Mageplastikk – medhold

En kvinne søkte erstatning for nedsatt livskvalitet og smerteplager etter mageplastikk med fettsuging, da det oppsto vevsdød i såret. Hun mente at hun hadde fått en nerveskade under inngrepet. Vi vurderte saken og kvinnen fikk medhold.

Skriv ut Nynorsk | English | 10. januar 2018

Kvinnen oppsøkte plastikkirurg da hun ønsket å få fjernet fett og overskuddshud på magen. Hun var overvektig, og kirurgen mente at det var grunnlag for å gjøre mageplastikk med fettsuging.

Kvinnen ble grundig informert om hva inngrepet gikk ut på. Siden hun røykte og hadde diabetes, ble hun særlig informert om at hun måtte slutte å røyke tre-fire uker før og to uker etter inngrepet, fordi røyking påvirker sirkulasjonen i blodårene og gjør at sår ikke gror.

Inngrepet ble gjort uten komplikasjoner. Ved kontroll etter ti dager, hadde hun fått et stort sår i huden nedenfor navlen, som kirurgen mente var typisk vevsdød ved røyking. Kvinnen ble behandlet for hudskaden, som til slutt grodde. Hun hadde også fått smerter i mageregionen, sannsynligvis nervesmerter fra ødelagte hudnerver, som ga henne varige plager.

Vurderingen vår
En sakkyndig spesialist i plastikkirurgi og en sakkyndig spesialist i nevrologi vurderte saken.

Vi mente at inngrepet mest sannsynlig ikke ble utført etter god medisinsk praksis. Vi fant det sannsynlig at det var tatt bort litt mye hud på magen, og at huden på den måten ble for stram ved sammensying. Dette førte til at det ble for liten sirkulasjon i operasjonsområdet. At kvinnen ikke klarte å slutte å røyke, hadde også innvirkning på at såret ikke grodde slik det skulle. Vi mente likevel at inngrepet var den viktigste årsaken til hudskaden.

Vi kom også fram til at det var sammenheng mellom utviklingen av vevsdød og en nerveskade i huden på magen, som førte til varige nervesmerter.

Kvinnen har rett til erstatning.