Øyelokkplastikk – avslag

En kvinne fikk gjort øvre og nedre øyelokkplastikk. Hun søkte om erstatning da hun var misfornøyd med resultatet. Øynene hadde fått forskjellig fasong og hun hadde fortsatt poser under øynene. Vi vurderte saken og kvinnen fikk ikke medhold.

Skriv ut Nynorsk | English | 10. januar 2018

En kvinne tok kontakt med en plastikkirurg for vurdering av øyelokkplastikk. Hun hadde hengende øyelokk og poser under øynene. Hun ble grundig informert om metode og om hvilke komplikasjoner som kunne oppstå. Legen anbefalte å operere øvre og nedre øyelokk i to seanser, da det ville gi best resultat. Pasienten ønsket likevel å få gjort alt på en gang.

Etter operasjonen var det fortsatt litt overflødig hud ved det ene øyet, og fettposer under øynene. Det ble gjort korrigerende inngrep som rettet opp noe av dette, men resultatet ble likevel ikke helt slik som kvinnen forventet. Hun mente også det var gitt for dårlig informasjon på forhånd.

Vurderingen vår
En sakkyndig spesialist i plastikkirurgi vurderte saken.

Vi mente at det var gitt god informasjon om komplikasjonsrisikoen og forventet resultat på forhånd. Kvinnen hadde undertegnet på at hun hadde fått informasjon, og det gikk fram av journalen at slik informasjon var gitt. Videre mente vi at inngrepene ble utført etter god medisinsk praksis. Resultatet kvinnen fikk etter behandlingen var innenfor det hun kunne forvente.

Kvinnen har ikke rett til erstatning.