Hvorfor sier vi nei til to av tre søknader om erstatning?

Mange som søker erstatning hos oss, opplever å få nei på søknaden sin. I gjennomsnitt får en av tre som søker, erstatning etter en pasientskade. Her kan du lese mer om hvorfor vi sier nei til flere søknader.

Skriv ut Nynorsk | English | 22. mai 2023

 

For å få erstatning for en pasientskade, må tre vilkår være oppfylt:

  1. Pasientskaden må skyldes svikt i behandlingen
  2. Pasientskaden må ha ført til et økonomisk tap
  3. Pasientskaden må ikke være for gammel

Det er dessverre ikke sånn at vi alltid blir friske og smertefrie etter behandling. Vi gir erstatning hvis du har fått en skade fordi helsepersonell ikke har gjort jobben sin godt nok. De fleste får avslag fordi det ikke har vært svikt i behandlingen, eller fordi de ikke har hatt et økonomisk tap som er over 10 000 kroner.

Vi prøver ikke å finne grunner til å avslå flest mulig søknader. De som har rett på erstatning, skal få det.

Å få nei kan føles urimelig

Det er lett å bli skuffet når du får avslag på erstatning etter å ha stått i smertefull sykdom over lengre tid. Pasientskadeloven er regelverket vi bruker når vi behandler søknader om erstatning. Den kan virke streng, men det er den vi må følge.

Mange som kontakter oss er opptatt av å få erstatning for de problemene de har opplevd, det mange kaller erstatning for «tort og svie». NPE kan gi erstatning for økonomisk tap og varig skade, men loven gir oss ikke rett til å gi erstatning som plaster på såret.

Vi trenger ikke å spare penger

En påstand vi ofte hører er at vi avslår søknader for å spare penger. Det er ikke riktig. Vi har ikke et begrenset budsjett for utbetalinger, og de som har krav på erstatning skal få det.

Det er viktig at du søker hvis du tror du har krav på erstatning. Og selv om mange får nei, har Norge en av verdens beste pasientskadeerstatnings-ordninger. Hvis helsetjenesten gjør feil, skal du som pasient være trygg på at du får erstatning hvis du har krav på det.