Pandemrix og ME

Vi får fortsatt erstatningskrav fra pasienter som mener at de har fått ME (myalgisk encefalopati) etter svineinfluensavaksinen Pandemrix. Det er så langt ingen medisinske studier som viser en overhyppighet av ME-syke blant de som har fått vaksinen.

Skriv ut Nynorsk | English | 28. april 2015

Mange har søkt erstatning

Frem til mars i år har NPE mottatt 188 erstatningskrav som omhandler ME etter influensavaksinen Pandemrix. Det er gitt medhold i 2 saker og 130 saker er avslått. Flere er fortsatt ikke ferdig utredet, og 42 saker er under klagebehandling i Pasientskadenemnda.

Hvorfor får mange avslag?

Mange av kravene er avslått fordi symptomer på sykdom har startet før vaksinasjonen, eller for lang tid etter. I noen saker er det andre mer sannsynlige årsaker, som for eksempel kyssesyke eller andre infeksjoner.

Anbefalt vaksine

Vaksinen ble anbefalt av helsemyndighetene. Derfor vurderer vi erstatningskravene etter en spesiell bevisregel, hvor terskelen for å få medhold er lavere enn i andre erstatningssaker.

Utgangspunktet er at man har krav på erstatning hvis vaksinen kan være årsak til skaden, og det ikke finnes en eller flere andre mer sannsynlige årsaker. Det kreves mer enn bare en teoretisk mulighet for at vaksinen kan forårsake en påstått skade. Det er vi som eventuelt må sannsynliggjøre at skaden skyldes andre årsaker.

Kan Pandemrix forårsake ME?

ME er en sykdom som gjør at pasienten blir fysisk og mentalt utmattet. Tilstanden blir forverret ved aktivitet. Det er fortsatt mye man ikke vet om årsakene til at noen utvikler ME, men man antar at det er flere faktorer som spiller inn. Man mener at ME skyldes et samspill mellom biologiske og psykososiale faktorer.

Det foreligger så langt ingen medisinske studier som viser en overhyppighet av ME-syke blant de som ble vaksinert med Pandemrix, slik man har sett hos pasienter som har utviklet narkolepsi.

Individuell vurdering av erstatningskrav

Vi har altså ikke data som tyder på en sammenheng mellom vaksinen og ME. Likevel behandler vi alle enkeltsaker individuelt, for å vurdere om det kan være en sammenheng i det konkrete tilfellet.

Hvis man for eksempel har vært frisk før vaksinen ble satt og det oppstår tydelige symptomer og plager kort tid etter vaksinasjonen, vil du i noen tilfeller kunne ha rett til erstatning.