Svineinfluensavaksinen Pandemrix: Mange medhold og store utbetalinger

NPE (Norsk pasientskadeerstatning) fortsetter å behandle saker som gjelder svineinfluensavaksinen Pandemrix. Til nå har 101 personer blitt tilkjent erstatning, og det er utbetalt totalt 174 millioner kroner. – Disse tallene viser hvor viktig det er at vi har en ordning som gir økonomisk kompensasjon når man har fått en sykdom eller skade etter vaksineringen, sier avdelingsdirektør Anne-Mette Gulaker.

Skriv ut Nynorsk | English | 12. februar 2015

Forventer fortsatt utbetalinger

Flere av de 101 sakene der personer har fått medhold, er ikke ferdigbehandlet når det gjelder å fastsette endelig erstatningssum. Det kan også være saker som ikke er ferdigbehandlet der erstatningssøkeren vil få medhold. – Vi regner med at erstatningsbeløpet totalt i disse sakene vil fortsette å øke, sier Gulaker. Vi blir ikke overrasket over om erstatningene etter vaksinen totalt går over 200 millioner kroner i løpet av 2015, sier Gulaker videre.

104 uavklarte saker

NPE har nå mottatt totalt 570 saker som gjelder svineinfluensavaksinen Pandemrix. Av disse sakene er det gitt 101 medhold og 338 avslag. 27 saker er avvist eller henlagt, og 104 saker er fortsatt under behandling.

Gulaker utelukker ikke at det kan komme flere medhold i de sakene som fortsatt er under behandling: - Vi gjør en grundig vurdering av hver enkelt sak, og det kan være at det kommer medhold i noen av disse sakene etter hvert som de blir ferdigbehandlet, sier hun. – Flere medhold vil også kunne påvirke hvor mye NPE totalt utbetaler i erstatninger etter svineinfluensavaksinen, sier Gulaker.

Flest med narkolepsi

Av de 101 sakene der erstatningssøkeren har fått medhold, gjelder 71 saker barn og unge, og 30 saker gjelder voksne over 19 år.

Når det gjelder sakene der barn og unge har fått medhold, er det 70 stykker som har fått narkolepsi etter vaksinen. Et barn har fått betennelse i ryggmargen etter vaksinen.

Av sakene som gjelder voksne, er det 11 voksne som har fått narkolepsi etter vaksinen. Fire personer har fått nerveskader eller infeksjon etter sprøytestikket. De øvrige har fått medhold i at de har fått ulike nevrologiske lidelser og betennelsestilstander etter vaksinen. To personer har fått ME etter vaksinen.

Avslag når plagene ikke skyldes vaksinen

NPE har gitt avslag i 338 saker fordi vi har kommet fram til at plagene ikke skyldes vaksinen.

27 saker er avvist eller henlagt. Disse sakene dreier seg stort sett om at det ikke er økonomisk tap i forbindelse med en eventuell skade (man må ha et økonomisk tap over 5 000,- eller et varig men over 15 prosent for å kunne få erstatning).