Vaksine mot svineinfluensa: NPE åpner gamle saker for ny vurdering

Ny kunnskap viser at voksne kan utvikle narkolepsi så sent som inntil to år etter å ha fått svineinfluensavaksinen Pandemrix. Tidligere har vi lagt til grunn at voksne som utvikler narkolepsi etter å ha blitt vaksinert, får symptomer innen åtte måneder. 

Skriv ut Nynorsk | English | 11. mars 2019

– Vi endrer derfor nå praksisen vår, og går på nytt gjennom alle sakene der voksne har fått avslag fordi symptomene på narkolepsi har oppstått etter åtte måneder, sier avdelingsdirektør i NPE, Gorm Are Grammeltvedt.

Ny kunnskap får konsekvenser for saker som er under behandling

NPE har god kontakt med erstatningsordningene i de andre nordiske landene og følger utviklingen på vaksineområdet tett.  

Den svenske erstatningsordningen for legemiddelskader gir nå erstatning i saker der erstatningssøker har fått symptomer på narkolepsi inntil to år etter vaksineringen (se faktaboks).

- Vi endrer nå praksisen vår og tar utgangspunkt i at symptomene kan starte senere enn det vi tidligere har lagt til grunn, sier Grammeltvedt.

Ny gjennomgang av tidligere avgjorte saker

- Vi har gått gjennom alle sakene vi har behandlet der voksne har fått avslag fordi symptomene på narkolepsi har oppstått etter åtte måneder. Vi vil nå vurdere på nytt sakene der symptomene startet senere enn åtte måneder, sier Grammeltvedt.

Det dreier seg om få saker og de personene dette gjelder, vil bli kontaktet av NPE.

Saker som gjelder barn

Denne endringen får forøvrig ingen konsekvenser for saker som gjelder narkolepsi hos barn. I disse sakene er det i lang tid lagt til grunn at symptomene kan starte inntil to år etter at vaksinen er tatt.