Helgelandssykehuset

Skriv ut Nynorsk | English | 4. september 2019

Resultatet for Helgelandssykehuset viser at ingen av 16 medholdssaker ble funnet igjen i avvikssystemet.

graf_helgelandssykehuset.png

Ortopedi er det største området også for Helgelandssykehuset, men antallet saker er få, og de er kun fordelt på tre medisinske områder.

Det er ikke registrert noen dødsfall i sakene som har vært gjennomgått.

Ortopedisakene omhandler typisk nerveskader, feilplassering av skruer, og feilstilling etter bruddbehandling.

Sakene innen området fødselshjelp og kvinnesykdom omhandler nerveskade pga. leiringsskade, skade på urinleder ved fjerning av livmor og tap av eggstokk som følge av forsinket diagnose av forstørret eggstokk. Den ene saken innen karsykdommer dreier seg om feilmedisinering med Marevan ved blodpropp.

Ikke funnet igjen i avvikssystemet: Skade på radialisnerven i armen etter operasjon for bicepsseneruptur.

Ikke funnet igjen i avvikssystemet: Tekniske problemer ved fjerning av livmor. Forlenget inngrep. Leiringsskade i beinet.