Nordlandssykehuset HF

Skriv ut Nynorsk | English | 4. september 2019

Resultatet for Nordlandssykehuset viser at 13 av 70 saker ble funnet igjen i avvikssystemet. Det gir en samsvarsandel på 19 prosent, noe som er lavere enn den samlede samsvarsandelen på 33 prosent.

graf_nordlandssykehuset.png

Ortopedi skiller seg ut med flest saker og lavest samsvarsandel. Andelen er langt lavere enn den samlende andelen for alle helseforetakene på 13 prosent. Også svulster og kreft har en lavere andel enn den samlede samsvarsandelen på 39 prosent.

Når det gjelder saker registrert med dødsfall, er to av seks funnet igjen i det lokale avvikssystemet. Men det er ikke sikkert at det er naturlig at alle de fire sakene skulle vært meldt. For eksempel omhandler en av sakene dødsfall i ventetid på hjerteutredning.

Innen området øyesykdommer er ingen av de tre sakene funnet igjen i avvikssystemet. To av sakene omhandler forsinket diagnostisering av netthinneløsning og den siste forsinket diagnose av akantamøbeinfeksjon. Forsinkelsene har ført til redusert syn.

Den eneste ortopedisaken som er funnet igjen gjelder fallskade. Se eksempler under. De øvrige ortopedisakene dreier seg hovedsakelig om skader i forbindelse med kirurgi. For eksempel nerveskader, feilplassering av skruer og protesekomponenter eller feil størrelse på protesekomponenter.

Funnet igjen i avvikssystem: Fall i postoperativt forløp etter nakkeoperasjon. Skadet rygg og nakke.

Ikke funnet igjen i avvikssystem: Kneoperasjon pga. smerter og slitasje. Oppsto bruddskade under inngrepet.