Universitetssykehuset i Nord-Norge HF

Skriv ut Nynorsk | English | 4. september 2019

Resultatet for Universitetssykehuset i Nord-Norge viser at 25 av 68 saker ble funnet igjen i avvikssystemet. Det gir en samsvarsandel på 37 prosent, noe som er høyere enn den samlede samsvarsandelen på 33 prosent. I utgangspunktet var flere saker knyttet til UNN med i undersøkelsen, men på grunn av kommunikasjonsproblemer måtte 30 av sakene fjernes fra undersøkelsen.

graf_uni_nordnorge.png

Siden en del saker mangler, har sakene for UNN et litt annet bilde enn de andre sykehusene. Blant annet er ikke ortopedi det største medisinske området, men vi har sett at halvparten av de 30 sakene som ikke er med, er innen ortopedi.

Når det gjelder saker registrert med dødsfall, er åtte av tolv funnet igjen i det lokale avvikssystemet.  De fire som ikke er funnet igjen er innen forskjellige medisinske områder, og omhandler blant annet mangelfull oppfølging av medisinering pga. rutinesvikt og hjertestans under lungekreftoperasjon.

Funnet igjen i avvikssystem: Tre år forsinket diagnose av livmorhalskreft som følge av feiltolkning av første celleprøve. Har ført til mer omfattende behandling.

Ikke funnet igjen i avvikssystem: Åtte måneder forsinket diagnose av tykktarmskreft med spredning. Ble ikke innkalt til kontroll som avtalt. Har ført til mer omfattende behandling og dårligere prognose.