Akershus universitetssykehus HF

Skriv ut Nynorsk | English | 4. september 2019

Resultatet for Akershus universitetssykehus viser at 39 av 123 saker ble funnet igjen i avvikssystemet. Samsvarsandelen er 32 prosent, noe som er like under den samlede samsvarandelen på 33 prosent. 

graf_akershus_us.png

Samsvar mellom NPE saker og avvikssystem fordelt på medisinsk område.

For det største medisinske området, ortopedi, er andelen samsvar fem prosent. Samlet for alle helseforetakene, er andelen for ortopedi 13 prosent. For svulster og kreft og gastrokirurgi er det høyere samsvarsandel på Akershus universitetssykehus enn samlet sett. Høyest samsvar er det innen områdene fødselshjelp og kvinnesykdommer og infeksjonssykdommer, men antallet saker er få.

Innen områdene føde med skade på barnet, nevrologi, psykiatri og lungesykdommer, er det ikke funnet igjen noen av NPE-sakene i det hele tatt. Innen alle disse områdene er det færre enn fem saker.  De fire fødselssakene som har fått medhold i NPE, omhandler alvorlige hjerneskader og dødfødsel som følge av svikt i behandlingen. To av psykiatrisakene omhandler dødsfall. Uavhengig av medisinsk område er det totalt seks av 17 saker registrert med dødsfall som ikke er funnet igjen i avvikssystemet.

Funnet igjen i avvikssystem: Tre år forsinket diagnose av høygradig forstadium til livmorhalskreft. Den første celleprøven ble feiltolket. Behov for fjerning av livmor og lymfeknuter.

Ikke funnet igjen i avvikssystem: Rotasjonsfeilstilling i leggen etter operasjon av beinbrudd.