Diakonhjemmet sykehus HF

Skriv ut Nynorsk | English | 4. september 2019

Resultatet for Diakonhjemmet sykehus viser at 8 av 24 saker ble funnet igjen i avvikssystemet. Samsvaret er 33 prosent, noe som er likt med den samlede samsvarsandelen.

graf_diakonhjemmet.png

Selv om det totalt sett er få saker, er det de samme tre områdene som er størst. For Diakonhjemmet er andelen samsvar noe høyere for ortopedi og gastrokirurgi, og noe lavere for svulster og kreft. Innen revmatologi og psykiatri er det hundre prosent samsvar, men det er bare en sak innen hvert område.

To av tre saker med registrert dødsfall er funnet igjen i avvikssystemet. I den tredje saken er det to behandlingssteder som er inne i bildet. Saken kan derfor være registrert ved det andre sykehuset.

Funnet igjen i avvikssystem: Utviklet droppfot etter innsetting av hofteprotese. Ble brukt for stort leddhode. Førte til proteseluksasjon med nerveskade.

Ikke funnet igjen i avvikssystem: Under utredning for falltendens og forvirringstilstand. Falt fra senga og brakk lårhalsen. Behov for hofteprotese.