Lovisenberg diakonale sykehus HF

Skriv ut Nynorsk | English | 4. september 2019

Resultatet for Lovisenberg diakonale sykehus viser at 5 av 14 saker ble funnet igjen i avvikssystemet. Det gir en samsvarsandel på 36 prosent, noe som er tre prosentpoeng høyere den samlede samsvarsandelen.

graf_lovisenberg.png

Andelen samsvar er lavest innen ortopedi, men andelen er langt høyere enn gjennomsnittet for alle helseforetakene.

En av tre saker registrert med dødsfall er funnet igjen i avvikssystemet. Saken som er funnet igjen er en selvmordssak. To saker som omhandler dødsfall etter tapping av væske fra henholdsvis bukhule og lungesekk, er ikke funnet igjen i sykehusets eget avvikssystem.

Funnet igjen i avvikssystem: Fall i forbindelse med mobilisering etter kneoperasjon. Kompresjon av ryggvirvel med påfølgende smerter.

Ikke funnet igjen i avvikssystem: Nerveskade etter operasjon med innsetting av kneprotese. Nedsatt gangfunksjon.