Oslo universitetssykehus HF

Skriv ut Nynorsk | English | 4. september 2019

Resultatet for Oslo universitetssykehus viser at 73 av 156 saker ble funnet igjen i avvikssystemet. Det gir en samsvarsandel på 47 prosent, noe som er høyere enn den samlede samsvarsandelen på 33 prosent. Resultatet er det nest høyeste ved sammenlikning av helseforetakene.

graf_oslo_us.png

Også for Oslo universitetssykehus skiller ortopedi seg ut med den laveste samsvarsandelen.  Sammenliknet med gjennomsnittet for alle helseforetakene, er resultatet for OUS 5 prosentpoeng høyere.

For områdene karsykdommer, transplantasjon og øyesykdommer, har alle sakene blitt funnet igjen i avvikssystemet, men det er få saker innen disse gruppene.

Seks av 22 saker hvor det er registrert dødsfall er ikke funnet igjen i avvikssystemet. Disse seks sakene er fordelt på fire forskjellige medisinske områder; gastrokirurgi, hjertesykdommer, ortopedi og svulster og kreft.

Seks av åtte saker innen området nevrokirurgi er ikke funnet igjen i avvikssystemet. To av disse sakene omhandler overstrekk av blære pga. mangelfull oppfølging etter kirurgi.

Funnet igjen i avvikssystem: Blødning i ryggmargskanal etter spinalpunksjon for å utrede skjelvinger og ustøhet. Urinretensjon og pareser.

Ikke funnet igjen i avvikssystem: Ryggoperasjon med avstiving pga. skoliose. Flere skruer feilplassert og utenfor pediklene. Reoperasjon og forlenget sykdomsforløp.