Sørlandet sykehus HF

Skriv ut Nynorsk | English | 4. september 2019

Resultatet for Sørlandet sykehus viser at 30 av 100 saker ble funnet igjen i avvikssystemet. Det gir en samsvarsandel på 30 prosent, noe som er litt lavere enn den samlede samsvarsandelen på 33 prosent.

graf_sorlandet_sykehus.png

For de største medisinske områdene, er andelen samsvar for ortopedi omtrent som den samlede samsvarandelen på 13 prosent, mens andelen samsvar for svulster og kreft og gastrokirurgi er noe lavere enn de samlede andelene på henholdsvis 39 og 50 prosent. For de mindre medisinske områdene er det stort sett større grad av samsvar.

Elleve saker er registrert med dødsfall. Seks av disse er funnet igjen i avvikssystemet, mens fem ikke er det. Sakene som ikke er funnet igjen omhandler fosterdød, hjerneblødning og dødsfall som følge av prevensjonsmiddel, utskrivelse fra sykehus med tegn på alvorlig blødning og to saker med forsinket kreftdiagnose.

En av tre fødselssaker med skade på barn er funnet igjen i avvikssystemet. To av sakene omhandler fosterdød som følge av forsinket forløsning. Kun en av disse er i avvikssystemet. Den siste saken dreier seg om hjerneskade etter langvarig forløsning, og er altså heller ikke funnet igjen i avvikssystemet.

Funnet igjen i avvikssystem: Skade på blodåre i knehasen ved innsetting av kneprotese. Nerveskade under reoperasjon.

Ikke funnet igjen i avvikssystem: Skade på blodforsyningen ved operasjon for hammertå som følge av for omfattende inngrep. Behov for amputasjon pga. vevsdød.