Sykehuset i Telemark HF

Skriv ut Nynorsk | English | 4. september 2019

Resultatet for Sykehuset Telemark viser at 18 av 75 saker ble funnet igjen i avvikssystemet. Det gir en samsvarsandel på 24 prosent. Dette er noe lavere enn den samlede samsvarsandelen på 33 prosent.

graf_telemark.png

For de største medisinske områdene, skiller ortopedi seg ut med en samsvarsandel på 4 prosent. Innenfor flere av de medisinske områdene er det ikke funnet igjen noen saker i det hele tatt, men antallet saker innen disse områdene er få.

Det er registrert dødsfall i elleve av sakene. Fem av disse er ikke funnet igjen i avvikssystemet. Disse sakene er innen områdene indremedisin, hjertesykdom, psykiatri og svulster og kreft.

Innen området fordøyelsessykdommer, er tre av fire saker funnet igjen i avvikssystemet. Alle disse omhandler dødsfall. Saken som ikke er funnet igjen omhandler forsinket diagnostisering av feilplassert PEG-sonde med påfølgende vektnedgang og underernæring.

Funnet igjen i avvikssystem: Perforert galleblære under operasjon for pankreatitt. Påfølgende sepsis og nyresvikt.

Ikke funnet igjen i avvikssystem: Dødsfall pga. mangelfull diagnostisering av blødning etter angiografi.