Sykehuset i Vestfold HF

Skriv ut Nynorsk | English | 4. september 2019

Resultatet for Sykehuset i Vestfold viser at 26 av 44 saker ble funnet igjen i avvikssystemet. Det gir en samsvarsandel på 59 prosent, som er en høyeste samsvarsandelen ved sammenlikning av helseforetakene.

graf_vestfold.png

Selv om samsvarsandelen for ortopedi ligger langt høyere enn totalandelen på 13 prosent, skiller ortopedi seg ut med lavest andel sammen med karsykdommer og hjertesykdommer.

Fire av sju saker med registrert dødsfall er ikke funnet igjen i avvikssystemet. To av dem er innen området hjertesykdommer, en gjelder gastrokirurgi og en gjelder svulster og kreft.

Funnet igjen i avvikssystem: Fire uker forsinket diagnose av skulder ute av ledd. Skulle utført røntgenundersøkelse ut fra funn og skademåte. Behov for skulderprotese.

Ikke funnet igjen i avvikssystem: Cellegift pga. brystkreft. Cellegiften gikk ut i vevet. Planlagt behandling kunne ikke settes i gang. Forkortet levetid med ett år.