Sykehuset Innlandet HF

Skriv ut Nynorsk | English | 4. september 2019

Resultatet for Sykehuset Innlandet viser at 18 av 100 saker ble funnet igjen i avvikssystemet. Det gir en samsvarsandel på 18 prosent. Dette er lavere enn den samlede samsvarsandelen på 33 prosent.

graf_sykehuset_innlandet.png

De største områdene ortopedi og svulster og kreft, har en samsvarandel som er lavere enn den samlede andelen for alle helseforetakene. Innen områdene hjertesykdommer, hudsykdommer, infeksjonssykdommer og øyesykdommer, er det ikke funnet igjen noen saker. Det er fullt samsvar innen områdene anestesiologi, føde, lungesykdommer og nevrologi, men innen disse fire siste områdene er det kun en sak per område.

To av sakene innen området hjertesykdom som ikke er funnet igjen, omhandler feilmedisinering. I den ene saken er det forsinket konsentrasjonsmåling av Gentamicin mot endokarditt som medførte nyresvikt og skade på balansenerven som følge av for høy dose over lengre tid. I den andre saken ble det blodfortynnende medikamentet Eliquis uteglemt på medisinliste ved utskriving. Dette medførte hjerneslag noen uker senere.

Det er totalt 13 saker hvor det er registrert dødsfall. Åtte av disse er ikke funnet igjen i avvikssystemet. Fem av de åtte dreier seg om forsinket kreftdiagnostisering.

Funnet igjen i avvikssystem: Operasjon for brokk. Behandlet for navlebrokk i stedet for brokk som satt noe høyrere oppe. Skjemmende arr og behov for ny brokkoperasjon.

Ikke funnet igjen i avvikssystem: Utvikling av trykksår og nekrose på hælene etter brokkoperasjon. Langvarige plager med væskende sår.