Vestre Viken HF

Skriv ut Nynorsk | English | 4. september 2019

Resultatet for Vestre Viken viser at 44 av 110 saker ble funnet igjen i avvikssystemet. Det gir en samsvarsandel på 40 prosent. Dette er noe høyere enn den samlede samsvarsandelen på 33 prosent.

graf_vestre_viken.png

Også for Vestre Viken skiller det største området ortopedi seg ut med lavest samsvar mellom NPE-saker og det lokale avvikssystemet. Sammenliknet med de samlede tallene for alle helseforetakene, er likevel andelen samsvar innen ortopedi og svulster og kreft noe høyere, mens den er lavere for gastrokirurgi. Best samsvar er det innen områdene psykiatri, nevrologi, endokrinologi og hjertesykdommer, men antallet saker er få.

Det er totalt 15 saker som er registrert med dødsfall. Elleve av disse er funnet igjen i avvikssystemet. Tre av sakene som ikke er funnet igjen er innen området svulster og kreft. Den siste gjelder infeksjonssykdommer.

Tre av fire fødselssaker med skade på barn er ikke funnet igjen i avvikssystemet. Disse omhandler pleksusskade, nyresvikt pga. forsinket keisersnitt og hjerneskade pga. forsinket forløsning.

Seks av sju saker innen psykiatri er funnet igjen i det lokale avvikssystemet. Alle disse sakene omhandler selvmord eller selvmordsforsøk. Saken som ikke er funnet igjen handler om skade på flere tenner som følge av anestesi under ECT-behandling.

Funnet igjen i avvikssystem: Utadrotasjon av ankel etter operasjon for leggbrudd. Skulle kontrollert rotasjonsaksen i ankelen etter at margnaglen var på plass.

Ikke funnet igjen i avvikssystem: Feilrotasjon med behov for reoperasjon etter operasjon av lårbeinsbrudd som ble stabilisert med margnagle og skruer.