Sakkyndig spesialist for NPE

Her finner du informasjon om det å jobbe som sakkyndig spesialist, og kurs vi holder for sakkyndige.

Møt en sakkyndig lege

«Jeg kan reagere sterkt når det har gått skikkelig galt for pasienten. Da har jeg gått meg en tur for å bearbeide inntrykkene», sier Tone Gretland Valderhaug, sakkyndig spesialist for NPE. 

Arbeid som sakkyndig

Vi trenger flere eksterne sakkyndige i en rekke spesialiteter (leger og annet helsepersonell). Les mer om hva arbeidet innebærer.

Ny forskrift om menerstatning ved pasientskader

-  Det er en milepæl at vi nå får en egen forskrift om menerstatning ved pasientskader, sier Vibeke Bugge Møllhausen. 15. mars ble resultatet av det årelange arbeidet satt ut i livet.

Support og pålogging for digitalt arbeid

Her finner du informasjon om hvordan du som sakkyndig vil jobbe med vårt digitale saksbehandlingssystem, Isak.