Statistikkportal

I statistikkportalen kan du finne statistikk som viser antall mottatte saker, vedtak, årsak til vedtak og årsak til svikt og erstatningsutbetalinger. Du kan selv filtrere statistikken med de filtrene som er tilgjengelige. Statistikken blir oppdatert en gang i døgnet.

Skriv ut Nynorsk | English | 21. mars 2024

Type statistikk

Følgende statistikk vises på hver sin side:

  • Mottatte saker
  • Vedtak
  • Årsak til vedtak og årsak til svikt
  • Erstatning

Du kan bla mellom sidene ved å bruke menyen eller pilene som er nederst på siden. Trykk på Åpne i fullskjermmodus for å få åpne portalen i full skjerm.

Merk at mottatte saker, vedtak og erstatning samme år, ikke har noen sammenheng. Dette skyldes at det tar tid fra en sak blir mottatt til den blir ferdig behandlet med et vedtak og eventuelt en erstatning.

Filtere

Øverst på siden er filtrene plassert i bokser med rød ramme rundt. Klikk på feltet Alle for å se valgmulighetene. Klikk i rutene for å gjøre valg. Hvis du ønsker å klikke på flere valg i samme filter, må du bruke Ctrl+klikk. Det er mulig å bruke flere filtre samtidig. Filterboksene viser de valgene som er gjort.

Hvis du har lagt inn filter på en side, tar du disse valgene med deg når du går over til en annen statistikkside. Eneste unntak her er årstall, fordi mottattår, vedtaksår og utbetalingsår ikke har noen sammenheng.

Hvis du ønsker å fjerne filtre kan du bruke viskelæret som dukker opp når du holder musepekeren over aktuelle filterboks. Eventuelt kan du bruke knappen som heter Tilbakestill alle filtrene, som er plassert helt til høyre på linjen med filterbokser.

Søylediagrammene

Søylediagrammene henger sammen på en slik måte at hvis du klikker på en søyle, vil det påvirke de øvrige søylene og boksen som viser totaltall.

For å fjerne valget du har gjort, må du klikke på nytt inne i boksen eller direkte på den søylen du har valgt.

Statistikk som tabell

Hvis du ønsker å få presentert statistikken i tabellform, må du høyreklikke inne i en boks med søylediagrammer og velge Vis som tabell. 

Oppdatering

Tidspunkt for oppdatering av statistikken kan du se nederst til venstre på sidene.

Overføring av data til Excel

Det er foreløpig ikke lagt til rette for å overføre data til Excel.

Pressehenvendelser

Spørsmål eller kommentarer om portalen

Send en e-post til statistikk@npe.no, så hjelper vi deg så fort vi kan.