Jobben min

Det jobber rundt 160 medarbeidere i NPE. Det er fagfolk innen blant annet saksbehandling, juss, IT, kommunikasjon, økonomi og ledelse. Vi legger stor vekt på kvalitet og faglig ekspertise. Erstatningssøkeren skal være viktigst i alle ledd i behandlingen av erstatningskrav.

Skriv ut Nynorsk | English | 29. april 2021

- Jeg jobber med ansvarsutredning og skal finne ut om det har oppstått en pasientskade som skyldes svikt i behandlingen og om pasienten skal få erstatning. Det er nesten som å være en etterforsker der jeg samler inn mest mulig dokumentasjon om hva som har skjedd og får en helhetlig oversikt. Viktige brikker er blant annet å innhente relevante journaldokumenter, være i dialog med erstatningssøkeren og koble inn uavhengige sakkyndige som foretar medisinske vurderinger. Jeg er heldig som får utrede saker, og bidra til forsoning og økonomisk kompensasjon.

linnea.jpg

Linnea, saksbehandler.

 

- Jeg er jurist og får masse interessante utfordringer innenfor et område med både juss og medisin. Noe av det beste med jobben er at dagene er varierte fordi jeg gjør så mye forskjellig. Jeg lærer opp saksbehandlerne og skriver fagnotater som skal hjelpe dem i arbeidet. Jeg er også med på å forbedre regelverket og avklare prinsipielle juridiske spørsmål. En overordnet oppgave er å sikre at like saker behandles likt, og at vi utbetaler riktig erstatning. Erstatningssøkerne skal føle seg trygge på at vi tar riktige avgjørelser.

trude.jpg

Trude, juridisk fagrådgiver

 

- Jeg jobber med å lage gode digitale tjenester som gjør det enklere for folk å søke erstatning. Tidligere hadde vi et tungvint system hvor dokumenter i hovedsak ble sendt med vanlig post. Nå kan erstatningssøkere følge saken sin fra start til slutt i den digitale løsningen «Min Side». For tiden bidrar jeg som delprosjektleder i vårt største digitaliseringsprosjekt noensinne. Prosjektet skal levere nye løsninger for å sørge for enda bedre og raskere oppfølging av våre erstatningssøkere.
Dagene består av mye møtevirksomhet, koordinering og planlegging av prosjektets leveranser. Det er spennende å jobbe tverrfaglig med et team bestående av dyktige kolleger, som alle jobber mot samme mål.

christopher.jpg

Christopher, IT

 

- Det kan være vanskelig å ta det første skrittet og klage på behandlingen en fikk som pasient. Jeg jobber på servicesenteret og er ofte den første erstatningssøkere tar kontakt med. Jeg svarer på spørsmål på telefon og epost og hjelper til med å løse floker i søknadsprosessen. Noen sliter med å fylle ut søknadsskjemaer, andre lurer på hvorfor det tar tid å få svar på om de får erstatning. Jeg har selv helsefaglig bakgrunn og liker å prate med folk. Det er to gode egenskaper for å kunne gjøre en god jobb som jeg stortrives i! 

cecilie.jpg

Cecilie, Servicesenteret

 

- Jeg bidrar til at flest mulig får vite at de kan få erstatning når noe har gått galt. Mye av tiden går til å formidle viktig informasjon til aviser, radio, TV og sosiale medier om hvilke rettigheter pasienter har. Jeg er stolt over å være med på laget som gir erstatning til pasienter etter svikt i helsetjenesten.

oystein.jpg

Øystein, kommunikasjonssjef