Alternativ behandling

Under finner du svar på de vanligste spørsmålene om alternativ behandling.

Skriv ut Nynorsk | English | 15. desember 2020

Dekker pasientskadeordningen alternativ behandling?

Pasientskadeloven omfatter også alternativ behandling som blir gjort integrert i ordinær helsetjeneste. For eksempel vil en fysioterapeut som utfører akupunktur som en integrert del av sin ordinære behandling, være omfattet av ordningen.

Om det utelukkende eller i hovedsak drives alternativ behandling, omfattes dette ikke av ordningen. Særlig vil dette gjelde der kompetansen som autorisert helsepersonell i liten grad benyttes i den alternative behandlingen, og der behandlingen markedsføres som alternativ. Om man er i tvil om man er omfattet, kan man be om å få en konkret vurdering fra NPE.

Meldeplikt og tilskuddsplikt

Det skal meldes inn og betales tilskudd for den delen av virksomheten som kommer inn under pasientskadeloven. Drives alternativ behandling utenfor ordinær helsehjelp, som ikke er omfattet av pasientskadeloven, meldes dette ikke inn til NPE.