Behandling på kontinentalsokkelen

Pasientskader som skjer på kontinentalsokkelen faller i utgangspunktet ikke inn under pasientskadeordningen. Pasientene kan altså ikke søke om erstatning hos NPE.

Skriv ut Nynorsk | English | 14. september 2016

Det er i utgangspunktet bare skader som skjer i riket, med Svalbard, som faller inn under ordningen. Kontinentalsokkelen regnes ikke som en del av riket.

Dersom en pasient som arbeider offshore på kontinentalsokkelen får behandling av norsk, autorisert helsepersonell ute på kontinentalsokkelen, vil dette falle utenfor ordningen. Virksomheter som gir behandling ute på sokkelen må derfor ordne seg egne forsikringer utenom NPE.

I noen tilfeller kan det være tvil om behandlingen foregår på kontinentalsokkelen eller ikke.

Noen eksempler:

  • Dersom det er startet opp en behandling av pasienten på fastlandet, og det kun er en oppfølging per telefon med legen på fastlandet mens pasienten er på jobb ute på sokkelen, så vil dette være omfattet av ordningen.
  • Dersom behandling er startet opp og foregår ute på kontinentalsokkelen, men helsepersonell på sokkelen tar kontakt per telefon med en lege på fastlandet, så er dette fremdeles å regne som en behandling på kontinentalsokkelen. Denne behandlingen er ikke omfattet av ordningen.
  • Dersom pasienten blir sendt inn fra kontinentalsokkelen til behandling på fastlandet i Norge, så vil behandlingen på fastlandet og eventuelle skader som oppstår som følge av den, falle omfattes av ordningen på vanlig måte.

Dersom behandling ute på kontinentalsokkelen skal være en del av pasientskadeordningen, vil dette kreve en endring i lov eller forskrift. Per i dag er det ikke gjort noen slik endring.