Kosmetisk behandling

Ikke alle typer behandling regnes som helsehjelp. Dette gjør at ikke all kosmetisk behandling er omfattet av pasientskadeordningen.

Skriv ut Nynorsk | English | 15. desember 2020

For at saken skal falle inn under ordningen må to vilkår være oppfylt:

 • behandlingen må være helsehjelp
 • behandlingen må være utført av autorisert helsepersonell, eller helsepersonell med lisens

Kosmetisk kirurgi

Kosmetisk kirurgi blir alltid utført på grunnlag av medisinske vurderinger fra lege. Behandlingen skal bare utføres av kirurg med kompetanse til å utføre denne type inngrep. Denne formen for behandling er ytelse av helsehjelp og dekkes av ordningen.

Kosmetiske injeksjoner

Når det gjelder annen kosmetisk behandling enn kirurgi, vurderer vi konkret i hver enkelt sak om behandlingen er helsehjelp eller ikke. Et moment vil være om slik behandling skal utføres av helsepersonell. Dersom dette er tilfelle, vil behandlingen bli regnet som helsehjelp, et typisk eksempel er bruk av injeksjoner, såkalte fillers

Dersom helsepersonell utfører kosmetisk behandling som ikke krever kompetanse som helsepersonell, vil dette normalt ikke regnes som helsehjelp. Et eksempel kan være en sykepleier som tilbyr vanlig skjønnhetspleie/hudpleie.

Vi vurderer skadepotensialet og om behandlingen vanligvis utføres av autorisert helsepersonell, når vi avgjør om behandlingen er helsehjelp eller ikke.

Dersom behandlingen er utført av noen som ikke er helsepersonell vil det uansett falle utenfor ordningen. Det er kun helsehjelp utført av helsepersonell som dekkes av pasientskadeloven.

Noen eksempler på hva som normalt er helsehjelp:

 • plastikkirurgi
 • skleroterapi
 • mesolipoterapi
 • lipolyse
 • behandling med Botox og fillers
 • peeling med kjemiske stoff som virker dypere ned i huden
 • laserbehandling fra styrke 3b og oppover

Noen eksempler på hva som normalt ikke er helsehjelp:

 • tatovering
 • peeling med relativt milde kremer og lignende
 • vanlig skjønnhetspleie/hudpleie

Kosmetiske behandlingssteder plikter å ha medisinsk ansvarlig lege

Alle kosmetiske behandlingssteder som plikter å ha ansvarlig lege på klinikken, er ansvarlig for innmelding og betaling av tilskudd for ansvarlig lege til NPE.