Veiledet praksis/turnus

Her finner du informasjon om meldeplikt ved veiledet praksis.

Skriv ut Nynorsk | English | 13. desember 2022

Fysioterapeuter i turnus og autoriserte fysioterapeuter, som er i veiledet praksis under videreutdanning, skal ikke betale tilskudd til NPE.

Dette regnes som offentlig helsetjeneste og finansieres av det offentlige.

Merk! Studenter som jobber selvstendig ved siden av veiledet praksis eller turnus, har selv melde- og tilskuddsplikt for den delen det ytes privat helsetjeneste.