Tilskuddsportalen for privat helsetjeneste

I portalen for privat helsetjeneste skal virksomheter som yter private helsetjenester registrere helsepersonellnummer, stillingsprosent og andre opplysninger, slik at virksomheten dekkes av tilskuddsordningen i NPE.

Skriv ut Nynorsk | English | 5. juli 2024

Alle virksomheter som yter helsehjelp utenfor den offentlige helse- og omsorgstjenesten, har plikt til å betale inn tilskudd til NPE og å registrere opplysninger om virksomheten.

Portal for privat helsetjeneste

Brukerveiledninger

Nytt fra 2024

For å være med i erstatningsordningen for 2024, må virksomhetene registrere opplysningene sine i den nye portalen.  

Fra 2024 må alle virksomheter registrere helsepersonellnummer (HPRNR) og stillingsprosenten til det enkelte helsepersonell.

Du må sette oppstartsdato til 01.01.2024 for at avtalen skal gjelde for hele året. Sluttdato skal du kun sette når du slutter eller bytter stillingsprosent.

Helsepersonell som har flere spesialistgodkjenninger, og som er usikre på om de er registrert i riktig risikoklasse, må kontakte oss. Det er bare NPE som kan registrere endringer av risikoklasse. Dette kan for eksempel gjelde tannleger som også har spesialistgodkjenning som lege.

Mer om tilskuddsplikten

Ordningen i NPE fungerer som en profesjonsforsikring for privat helsetjeneste. Målet er å sikre at pasienter som har fått en skade etter feilbehandling, får den erstatningen de har krav på. Alle virksomheter som yter privat helsehjelp har en lovfestet plikt til å betale inn tilskudd til NPE.

Kollektivavtaler

Dersom virksomheten er medlem av en bransjeorganisasjon eller profesjonsforening som har kollektivavtale med NPE, trenger ikke virksomheten å registrere seg selv.

Mer informasjon

Her finner du all informasjon til helsepersonell om tilskuddsordningen.