Bare én av ti med ADHD får medhold

354 av 409 personer fikk nei på krav om erstatning for forsinket diagnose eller feil behandling av ADHD de siste fem årene. En ny oversikt fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE) viser at det er behov for mer informasjon om hva som skal til for å få erstatning.

Print Bokmål | Nynorsk | 20. April 2023

- Reaksjonen vi får er ofte sinne og skuffelse. Det er viktig med åpenhet om hvorfor vi sier nei til mennesker med åpenbart svekket livskvalitet, fordi riktig diagnose og behandling kom sent i livet, sier Kristin Cordt-Hansen, direktør i NPE.

Det har vært en økning på hele 156 prosent i tallet på erstatningssaker der ADHD er tema: Fra 52 personer i 2018 til 133 søkere i 2022. Det er altså mer enn en fordobling.

Statistikk: ADHD – søkere, medhold og avslag 2018–2022 (pdf)

Mann i 20-årene fikk avslag

En av de 354 erstatningssøkerne som har fått avslag ble diagnostisert med ADHD midt i tyveårene. Diagnosen burde vært stilt da han var barn, mente han. Likevel har NPE avslått søknaden om erstatning for forsinket utdannelse og tapt arbeidsinntekt. Det er fordi behandlingen han og mange andre fikk som barn var i tråd med god medisinsk praksis på det tidspunktet.

I flere andre saker burde diagnosen ha blitt stilt tidligere, men fordi mange da var i skolealder foreligger det sjelden et dokumentert økonomisk tap, noe som er en betingelse for å bli tildelt erstatning.

– Må få vite hva de har krav på

NPE har tatt kontakt med organisasjonen ADHD Norge, som har 15.000 medlemmer, for å gi bedre informasjonen om erstatningsordningen.

- Mange er frustrerte og opplever avslag på søknad om erstatning som urettferdig. Livet kunne vært annerledes med hjelp langt tidligere. Det er viktig at personer med ADHD vet hva de har og ikke har krav på, sier fagsjef Nina Holmen i ADHD Norge.

Mer informasjon

Oversikten fra NPE viser altså både en kraftig økning i krav fra mennesker med ADHD og at nesten ni av ti av dem har fått avslag.

- Tilbakemeldinger fra avviste erstatningssøkere gjør sterkt inntrykk på meg. En viktig oppgave framover blir å øke innsatsen for å formidle informasjon om hva som skal til for å få erstatning, sier Kristin Cordt-Hansen, direktør i Norsk pasientskadeerstatning.

Les mer:

Her er informasjon til deg som vurderer å søke om erstatning i forbindelse med ADHD.

For at du skal få erstatning for en pasientskade, må tre vilkår være oppfylt.

Pressekontakt NPE

Rettferdsvederlag

Hvis du ikke har rett til erstatning fra NPE, kan det være en annen mulighet. Rettferdsvederlag er en mulighet til erstatning fra staten, i tilfeller hvor voldserstatning og andre erstatningsordninger ikke er dekkende. For mange er dette en oppreisning for overgrep, en tapt barndom eller tapt skolegang. Du kan også søke på grunnlag av hendelser som har skjedd i voksen alder.

Du finner informasjon på sivilrett.no (ekstern lenke)